INFO RETETA ELECTRONICA

Conform adresei CNAS DB 4641/2012 va informam ca :

 

Retetele in format actual, autocopiantele, nu se incarca in sistemul de prescriptie electronica!

Ele se vor raporta ca si pana acum, direct in SIUI.

Reteta electronica este total separata ca sistem, raportarea facandu-se automat prin serverele proprii.

S-a decis, ca pana la intrarea in functiune exclusiv a retetei electronice raportarile sa se faca separat, pentru a nu bulversa baza de raportare si implicit, intreg sistemul IT al asigurarilor sociale de sanatate.

 

Conditiile minime cerute ale conexiunii de internet petru transmiterea datelor cuprinse in reteta electronica sunt:

  Viteza download de la 2 Mbps

  Viteza upload de la 1 Mbps

Aceste conditii sunt acoperite de cele mai ieftine abonamente de la majoritatea furnizorilor de internet.