Administrarea contribuţiilor sociale obligatorii

În atenţia tuturor persoanelor fizice care au obligaţia plăţii

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Comunicat