Comunicat 10.03.2011

Nr. Inreg DG 1187/10.03.2011

 ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBLIGAŢIA PLĂŢII FNUASS

Ca urmare a numărului mare de contribuabili care sunt prezenţi în aceste zile la ghişeele Casei de Asigurări de Sănătate Bihor, conducerea instituţiei reaminteşte persoanelor fizice autorizate care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, că această plată se poate realiza şi în cursul trimestrului pentru care este obligatorie achitarea contribuţiei, atât prin prezentare la sediul instituţiei noastre cât şi prin virament sau prin mandat poştal.
 Se pot evita aglomerările de la nivelul ghişeelor CAS Bihor, precum şi scăderea semnificativă a timpilor de aşteptare, prin prezentarea contribuabililor din timp la sediul instituţiei noastre pentru depunerea Deciziei de impunere anticipată an 2011. Facem precizarea că în situaţiile în care s-a omis până în acest moment depunerea Deciziei de impunere anuală pentru anul 2009, persoanele în cauză sunt obligate să depună şi acest document în vederea constituirii obligaţiilor de plată. 

         După constituirea obligaţiilor de plată trimestriale, achitarea contribuţiei se poate realiza în cursul anului şi prin virament sau mandat poştal în conturile deschise pe seama C.A.S. Bihor la Trezoreria Statului în contul RO43TREZ07626210550XXXXX TREZORERIA ORADEA, nefiind astfel necesară deplasarea contribuabililor la sediul instituţiei noastre.

          Având în vedere numărul redus de personal şi imposibilitatea suplimentării numărului de ghişee, derularea în condiţii optime a activităţii de plată a contribuţiei cu bani lichizi la caseria instituţiei, pentru persoanele care aleg această metodă de plată, se poate realiza doar prin prezentarea din timp la CAS Bihor evitându-se amânarea achitării contribuţiei în ultimele zile apropiate scadenţei de plată.

BIROUL DE PRESĂ AL CAS BIHOR