Procedura de comunicare a răspunsurilor la petiţii/contestaţii

NrInreg. DG5819/25.11.2010

A N U N Ţ    I M P O R T A N T

privind modul de comunicare a răspunsurilor la contestaţii

 

          Casa de Asigurări de Sănătate Bihor anunţă că începând cu luna decembrie 2010 răspunsurile de soluţionare a petiţiilor/contestaţiilor care au ca subiect constituirea şi plata contribuţiilor la FNUASS, vor fi comunicate doar prin ridicare directă de la sediul CAS Bihor.

Ridicarea răspunsului se va realiza de către petent de la CAS Bihor Oradea Şos. Borşului km.4 cam.9, după expirarea termenului legal de soluţionare de 30 de zile de la data înregistrării.

Datorită lipsei fondurilor destinate cheltuielilor administrative, nu mai poate fi realizată comunicarea prin poştă a actelor administrative, respectiv a soluţiilor la contestaţiile de acest tip.

 

          Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

 

 

Conducerea CAS Bihor