Declaratii de avere si de interese 2009

  Casa de Asigurări de Sănătate 
ANEXA NR.1
referitoare la Declaratia de Avere  şi   Declaraţia de interese  
       
Nr.Crt Nume şi prenume Funcţia deţinută Numărul de înregistrare din registrul declaratiilor de avere
1 Ec.Rotaru Georgeta Consilier superior  152
2 Meşter Vasile Mircea Referent superior  153
3 Gyorke Corina Referent superior  154
4 Inf.Lörincz Emeric Consilier superior 155
5 Ec.Iakab Eva Consilier superior 156
6 Inf.Csonka Iuliana Lili Consilier superior 157
7 Cutuş Elena Referent superior  158
8 Dr.Nasta Mircea Marius Consilier superior 159
9 Jr.Iancu Florina Consilier juridic principal  160
10 Jilieru Livia  Referent superior  161
11 Bacter Florica Consilier asistent 162
12 Crăciun Angela Referent superior 163
13 Ec.Maliţa Liana Consilier superior  164
14 Inf.Chirila Ecaterina Consilier asistent 165
15 Păcurar Daniela Referent principal 166
16 Ungur  Oana Consilier principal 167
17 Popa Monica Aurica Consilier principal 168
18 Petranici Constanţa Referent superior 169
19 Chiş Mariana Referent superior 170
20 Fazecaş Daniela Referent superior 171
21 Silaghi Mariana Referent superior 172
22 Ec.Cerghit Tiberiu Auditor superior 173
23 Dr.Dinu Nisa Consilier superior  174
24 Crăciun Iulian Referent superior 175
25 Dr.Deli Felicia Consilier principal 176
26 Dr.Moldovan Valentin Consilier superior 177
27 Dr.Laza Mirela Şef serviciu 178
28 Krişar Rodica Referent superior 179
29 Ec.Băltărete Marcel Consilier superior 180
30 Dr.Berinde Sora Mariana Consilier superior 181
31 Jr.Negrean Gheorghe Consilier juridic superior 182
32 Carman Ionel Referent superior 183
33 Dr.Selejan Adriana Şef Birou  184
34 Miheş Viorica Consilier principal 185
35 Dr.Gherman Mihaela Consilier principal 186
36 Bacter Maria  Referent superior 187
37 Ec.Turcuţ Daniela Consilier principal 188
38 Ardelean Florentina Referent superior 189
39 Platona Ioan Referent superior 190
40 Ilieş Daniela Referent principal 191
41 Jr.Jurca Violeta Consilier principal 192
42 Ing.Tirla Petre  Şef Birou 193
43 Panti Liana Referent superior 194
44 Ec.Vaşadi Carmen Şef serviciu  195
45 Dr.Urzică Baciu Sorin Consilier principal 196
46 Ţenţ Viorica Referent principal 197
47 Ec.Ţiburcă Alina Şef serviciu 198
48 Ec.Haşegan Florica Şef serviciu 199
49 Liebermann Dorina Referent superior 200
50 Ec.Sferdean Maria Director Relaţii Contractuale 201
51 Matei Viorica Referent principal 202
52 Ţana Teodora Referent superior 203
53 Ec.Dorca Luciana Director economic 204
54 Dr.Hepeş Luminiţa  Consilier principal 205
55 Dr.Moldoveanu Elena Director adjunct-Medic Şef 206
56 Ec.Sălăgean Alina Consilier principal 207
57 Purde Daniela Consilier Principal 208
58 Ec.Popa Paulina Şef Birou 209
59 Ec.Ienciu Liviu Consilier Superior 210
60 Moga Aurica Consilier debutant 211
61 Coste Marina Adelina Membru CA 212
62 Takacs Mihai Membru CA 213
63 Urda Ligia Referent superior 214
64 Morgovan Nicolae Membru CA 215
Coordonator compartiment resurse umane
Jr.Jurca Violeta