Arhivă pentru luna May 2014

Valori contract IUNIE 2014

Buget FNUASS 2013-2014

Acte aditionale IUNIE 2014

Laboratoare Analize medicale şi Radiologie-imagistică

Punct Naţional de Contact

HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetului de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Falsificare HERCEPTIN - flacon 150 mg

Retragere THIOGAMMA 600 injekt

Eliberare medicamente PN oncologie

HOTARARE Nr. 304 din 16 aprilie 2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera