Arhivă pentru luna March 2011

Anunţ - prelungire contracte conform HG 1389/2010

In atentia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii, servicii mediale paraclinice

In atentia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii, servicii mediale paraclinice – laboratoare de analize medicale  si servicii medicale paraclinice – radiologie si imagistica medicala

 

        In vederea pregatirii sesiunii de contractare , va rugam sa completati si sa transmiteti la CAS Bihor in format electronic si pe suport de hartie , pana la data de 16.03.2011, urmatoarele documente :

Continue reading ‘In atentia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii, servicii mediale paraclinice’ »

Comunicat 10.03.2011

Nr. Inreg DG 1187/10.03.2011

 ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBLIGAŢIA PLĂŢII FNUASS

Ca urmare a numărului mare de contribuabili care sunt prezenţi în aceste zile la ghişeele Casei de Asigurări de Sănătate Bihor, conducerea instituţiei reaminteşte persoanelor fizice autorizate care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, că această plată se poate realiza şi în cursul trimestrului pentru care este obligatorie achitarea contribuţiei, atât prin prezentare la sediul instituţiei noastre cât şi prin virament sau prin mandat poştal.

Continue reading ‘Comunicat 10.03.2011’ »

Comunicat - formulare regim special

 COMUNICAT

 ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE 

 

                    Vă reamintim că formularele de reţete , bilete de trimitere, concedii medicale sunt formulare cu regim special, ele aparţinând furnizorului de servicii medicale care le-a procurat de la CAS Bihor.

Continue reading ‘Comunicat - formulare regim special’ »

Buget FNUASS 2010 - Bilant 2010

Precizări pentru D112

COMPLETARE ORDIN NR.130/351/2011

 

(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

Continue reading ‘Precizări pentru D112’ »