Arhivă pentru luna June 2008

Despre Formularul E112


CE SERVICII OFERA ACEST FORMULAR?

Prin acest formular, benrficiati de servicii medicale cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza din tara noastra si care nu pot fi acordate pe teritoriul Romaniei intr-un interval de timp rezonabil fata de starea bolnavului si evolutia probabila a bolii.

DOCUMENTE NECESARE

  • Cerere
  • Copie act de identitate
  • Documente care atesta calitatea de asigurat
  • Documentul care atesta acceptul clinicii din statul membru UE in care urmeaza sa se acorde serviciul medical respectiv ( traducere autorizata)
  • Dosarul medical ( bilete de externare, rezultate ale investigatiilor, etc. din care sa rezulte diagnosticul si stadiul bolii)
  • Raportul medical al medicului currant (dupa model)

Dosarul complet, cuprinzand actele de mai sus, se depune la Registratura generala a CAS Bihor.

Continue reading ‘Despre Formularul E112’ »

Declaraţii angajatori

Raportări privind personalul angajat

I. Declaraţia privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Continue reading ‘Declaraţii angajatori’ »

Despre asigurare

Decizii de impunere şi somaţii 2008