Arhivă pentru luna October 2007

Operator de date cu caracter personal

Nota de informare privind PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Casa de Asigurari de Sanatate Bihor, cu sediul în Oradea, Sos. Borsului KM 4,  are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale despre dumneavoastra sau  a membrilor  familiei dumneavoastra, prin mijloace automatizate/ manuale. Datele colectate cu scopul asigurarii protectiei sociale prin servicii de sanatate sunt necesare CAS pentru a acorda aceste servicii.

Continue reading ‘Operator de date cu caracter personal’ »