Arhivă pentru categoria ‘Asiguraţi’

Comunicat asigurati

A N U N Ţ

În atenţia tuturor asiguraţilor

 

Suntem anunţaţi că în perioada 22.11.2012 ora 18,00 – 26.11.2012 ora 07,00 sistemele informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv Sistemul Informatic Unic Integrat  şi Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică vor fi oprite în vederea desfăşurării activităţilor de instalare necesare pregătirii intrării în funcţiune a Sistemului Informatic al Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate.

 Prin urmare, C.A.S. Bihor vă informează că nu putem desfăşura activităţi cu publicul în ziua de vineri 23.11.2012.

 

Accesul asiguraţilor şi al furnizorilor de servicii medicale se va asigura doar pentru depunere/ridicare documente care nu implică folosirea sistemelor informatice ale CNAS.

 Vă mulţumim pentru înţelegere.

Conducerea CAS Bihor

Comunicat raspuns contestatii noiembrie 2012

Comunicat raspuns contestatii incepand cu 01.08.2012

Coduri IBAN plata sanatate valabile cu 04 iulie

Administrarea contribuţiilor sociale obligatorii

În atenţia tuturor persoanelor fizice care au obligaţia plăţii

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Continue reading ‘Administrarea contribuţiilor sociale obligatorii’ »

Documentele justificative necesare pentru obţinerea ADEVERINŢEI de asigurat

Despre asigurare

Persoanele asigurate

Conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, cu completările şi modifcările ulterioare:
-sunt asiguraţi toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond.
-prin asigurat se înţelege: persoana asigurată conform legislaţiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
-calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.

Continue reading ‘Persoanele asigurate’ »