Arhivă pentru categoria ‘Situaţie fonduri’

Consum medicamente farmacii

Laboratoare Analize medicale şi Radiologie-imagistică

Fonduri alocate medicamente in tratament ambulatoriu 2013-2014

Fonduri alocate medicamente în tratament ambulatoriu 2012

Valoarea definitiva a punctului Medicina de familie si Ambulator clinic

Consum medicamente cu şi fără contribuţie personală 2009-2011

Fonduri alocate medicamente în tratament ambulatoriu 2009 - 2010